Waarom Remeha gelooft in waterstof

Om de energietransitie succesvol te laten verlopen en de klimaatdoelen te realiseren, is het belangrijk gebruik te maken van alle mogelijke oplossingen. Daarom zeggen we dat er meerdere wegen naar duurzaamheid leiden. Eén van die wegen is toepassing van waterstof als energiedrager voor de verwarming van huizen en gebouwen.

De ontwikkelingen op het gebied van waterstof gaan snel. Dat geeft ons energie om nieuwe oplossingen en nieuwe producten te ontwikkelen, die we onder andere met pilotprojecten doorontwikkelen. Wij geloven in waterstof en we zien waterstofgas als nieuwe energie voor nieuwe prestaties. Op weg naar grootschalig gebruik van waterstof voor verwarming zien we een viertal stappen: van 20% bijmenging bij bestaande cv-ketels via 100% H2-ketels, naar 100% H2-ready cv-ketels en brandstofcel technologie.

 

Vier stappen in de overgang naar waterstof

CV-ketels klaar voor 20% waterstof bijmengen

Als je kijkt naar de huishoudelijke markt, dan zijn alle cv-ketels van Remeha nu al geschikt om 20% waterstof bij te mengen. Zo zouden we al direct zo’n 8% CO2-reductie kunnen realiseren.

100% waterstof
gestookte cv-ketels

Volledig waterstof gestookte ketels passen we alleen nog toe in pilotprojecten. Het is belangrijk om de techniek verder te verbeteren zodat we eind 2023 de waterstof cv-ketel op de markt kunnen brengen.

CV-ketels klaar voor
100% waterstof

In de voortgang is het van belang dat er producten zijn die in eerste instantie werken op aardgas en later eenvoudig zijn om te zetten naar waterstof: de 100% H2-ready ketels.

Brandstofcellen op 100% waterstof

We hebben nu brandstofcellen die gevoed worden met aardgas en er wordt gewerkt aan brandstofcellen op 100% waterstof. Dan wordt het namelijk veel efficiënter en duurzamer.

Waterstof proefprojecten

Bekijk alle waterstof projecten
 • Rozenburg – Primeur 100% waterstof cv-ketel

  Bekijk
 • Uithoorn – Ombouw van aardgas naar waterstof

  Bekijk
 • Apeldoorn – Demonstratiewoning het Waterstofhuis

  Bekijk
 • Lochem – Waterstof in gebouwde omgeving

  Bekijk
 • Ameland – 20% bijmenging in het aardgasnet

  Bekijk

Grote ambities – kleine stappen vooruit

De actuele waterstofkaart van Nederland

Bekijk alle waterstof projecten

Waterstofketels – de verschillen op een rij

100% H2 cv-ketels

Deze ketels gebruiken we voor de pilotprojecten zoals ze hierboven staan beschreven met uitzondering van Ameland waar we waterstof bijmengen in reguliere cv-ketels.

De proefprojecten zijn voor ons belangrijk om de techniek in de praktijk te toetsen om zo verder te kunnen verbeteren. Het doel is dat we eind 2023 een waterstof cv-ketel op de markt kunnen brengen.

100% H2-ready cv-ketels

Een cv-ketel gaat 10 tot 15 jaar mee. Omdat het nog jaren duurt voordat er voldoende waterstof is om huizen op grote schaal over te laten gaan op waterstof is het belangrijk dat er producten zijn die in eerste instantie werken op aardgas en later eenvoudig zijn om te zetten naar waterstof: de 100% H2-ready ketels.

Deze ketels komen pas ná de 100% waterstof ketels op de markt, omdat de ontwikkeling van deze ketels afhankelijk is van de ontwikkeling van de pure waterstofketels.

Brandstofcel techniek

Er zijn nu brandstofcellen die gevoed worden met aardgas en die het intern eerst omzetten naar waterstof en CO2. Uiteindelijk moeten we toe naar brandstofcellen die op 100% waterstof werken. Dan wordt het proces veel efficiënter en stoot je in de huizen ook geen CO2 meer uit. Hierbij staan we pas aan het begin van de ontwikkelingen. Het is verder belangrijk dat er een kostendaling optreedt, met name in de cel-technologie. Dat gaat absoluut gebeuren op termijn. Er zijn namelijk parallellen te trekken met de enorme kostendalingen voor zonnepanelen of batterijen voor elektrische auto’s. Interessant bij de brandstofcel is dat deze ook in staat is om naast warmte elektriciteit te leveren. Dit kan met name in de toekomst -als de vraag naar flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt nog verder toeneemt- de business case een stuk interessanter maken.

Missie H2
Nederland waterstofland

Trotse partner Missie H2

Missie H2 is een nationale waterstofcampagne, waarbij 7 sterke Nederlandse bedrijven in de energieketen en TeamNL gaan samenwerken om de bekendheid van waterstof onder het Nederlandse publiek te vergroten. Onder de noemer ‘Missie H2’ brengt Remeha in samenwerking met deze bedrijven concrete waterstofprojecten en -initiatieven onder de aandacht van het Nederlands publiek.

Meer over Missie H2