Waarom zie ik geen keteldruk of temperatuur op de eTwist?

Controleer de bedrading tussen gateway en ketel. Deze moet OpenTherm zijn aangesloten.