Hoeveel CO2 bespaart een warmtepomp?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden.

Met een all-electric toepassing wordt er geen CO2 meer uitgestoten. Wel moet het merendeel (circa 80%) van de benodigde elektrische energie voor de warmtepomp opgewekt worden in een centrale. Dit gaat wel met CO2-uitstoot gepaard. De hoeveelheid is afhankelijk van de brandstof en het rendement van de centrale.

Als PV-panelen worden gebruikt als energiebron voor de warmtepomp, treedt slechts beperkte opwekking (circa 20%) op. Dit komt omdat de momenten waarop de PV-panelen energie opwekken (meer zomer en vooral midden op de dag) verschillen van de momenten waarop de warmtepomp energie gebruikt (meer winter en meer ochtend en avond).

De vaak genoemde 50% C02-besparing - op basis de gemiddelde warmtepomp-C.O.P. (Coëfficiënt of Performance) van 4 - is te kort door de bocht. De CO2-uitstoot per kWh varieert namelijk gedurende de dag en gedurende het jaar.