Het lukt niet om mijn eTwist via WPS (Wifi Protected Stup) te verbinden met mijn router.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de WPS functie op de router is uitgeschakeld. Raadpleeg uw provider of de met de router meegeleverde documentatie, voor het activeren van de WPS functie.