Schaf nu een duurzaam Remeha product aan mét ISDE-subsidie

De overheid stimuleert de duurzame verwarming van Nederlandse huizen en bedrijven om energie te besparen en COuitstoot terug te dringen. De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft jou, of jouw klant, hiervoor een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, hybride oplossingen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Vind op deze pagina alles over het aanvragen van de subsidie en welke subsidiebedragen voor de Remeha producten van toepassing zijn.

Hoeveel budget is er beschikbaar?

Het subsidiebedrag voor ISDE in 2019 was € 100 miljoen. Benieuwd wat de stand van zaken nu is? Bekijk het beschikbare budget op de website van het RVO

Hoe werkt het?

 • Je vraagt subsidie aan via www.rvo.nl voordat je tot de aankoop van het apparaat overgaat.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat kan. Maar je doet 1 subsidieaanvraag per categorie.
 • Voor jouw aanvraag heb je eHerkenning nodig. Je kan ook iemand machtigen de aanvraag namens jou te doen.
 • RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 • Meer dan 90% van de aanvragen handelen zij binnen 8 weken af. De overige aanvragen ontvangen na ongeveer 7 weken een brief. Hierin staat dat de afhandeltermijn eenmalig wordt verlengd en de reden daarvan. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie ontbreekt.
 • Nadat je jouw referentienummer van jouw subsidieaanvraag hebt ontvangen, kan je overgaan tot de aankoop.
 • Bewaar het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs. Je toont daarmee aan dat het apparaat jouw eigendom is.
 • Je laat het apparaat installeren door een deskundig installateur en hebt daar een bevestiging van. Dat mag alleen in Nederland.
 • Je neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.

Stappen online aanvragen

Voldoe je aan onderstaande voorwaarden? Doorloop dan de volgende acht stappen. 

1. Zorg dat je de volgende zaken bij de hand hebt:
* Je eHerkenning inloggegevens
* De offerte van het product da je wenst te gaan kopen

2. Ga naar de website van het RVO.

3. Klik op ‘ISDE voor zakelijke gebruikers’

4. Klik op ‘Stappenplan voor uw aanvraag’ en neem dit stappenplan door

5. Klik na het lezen van het stappenplan rechts onder op de pagina op ‘ISDE voor zakelijk aanvragen

6. Klik in het rechterblok op de button ‘Aanvragen Investeringssubsidie ISDE zakelijke klanten’

7. Log in met jouw eHerkenning

8. Als je bent ingelogd volg je de instructies van het programma. Het wijst voor zich.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor ISDE-subsidie voor de zakelijke gebruiker

 • Je heeft een geldig KvK-nummer
 • Je mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer je subsidie aanvraagt
 • Je laat het apparaat in Nederland installeren
 • Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen
 • Je bent eigenaar van de investering
 • Je krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking
 • Je mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen
 • Je neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik. Eventuele uitstel dient schriftelijk aangevraagd te worden bij RVO.nl. Kijk op www.rvo.nl voor meer informatie hierover
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat mag, maar je doet 1 subsidieaanvraag per categorie
 • Gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen
 • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur, bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer
 • De eisen en voorwaarden zijn bepaald door het RVO. Bekijk voor de actuele voorwaarden altijd de website van het RVO.

ISDE subsidies voor zonneboilers

De Remeha zonneboilers krijgen de hoogste subsidiebedragen. Al onze zonneboilers zijn als een compleet systeem getest. Hierdoor zijn alle afzonderlijke componenten op elkaar afgestemd en is de output hoger.

Zonlichtsystemen (voor sanitair
warm water toepassingen)
Inhoud boiler (liter)Aantal
collectoren
SubsidieMeldcode
RemaSOL 90C-1S 1C901€ 741,-KA00123
ZentaSOL Plus 110 1C1101€ 688,-KA11447
RemaSOL 150SE-1S 1C1501€ 948,-KA03253
ZentaSOL Plus 110 2C1102€ 1.112,-KA11448
Calora Tower 220 SHL 2C2202€ 1.257,-KA00127
RemaSOL 150SE-1S 2C1502€ 1.274,-KA00124
RemaSOL 200SE-2S 2C2002€ 1.347,-KA00125
RemaSOL 300SE-2S 3C3003€ 2.132,-KA00126
Calora Tower 220 SHL 3C2203€ 2.546,-KA00128
Zonlichtsystemen (voor sanitair warm water en verwarmingsondersteuning)Inhoud boiler (liter)Aantal collec-torenSubsidie (euro)Meldcode
Solar Plus 390 2C3902€ 1.197,-KA06016
Solar Plus 390 3C3903€ 1.901,-KA06017
Solar Plus 390 4C3904€ 2.077,-KA06041
Solar Plus 690 4C6904€ 2.096,-KA06018
Solar Plus 690 5C6905€ 2.223,-KA06019
TzerraSOL 390 2C3902€ 1.347,-KA06020
TzerraSOL 390 3C3903€ 1.901,-KA06021
TzerraSOL 390 4C3904€ 2.077,-KA06043
TzerraSOL 690 4C6904€ 2.096,-KA06022
TzerraSOL 690 5C6905€ 2.223,-KA06023

Kijk voor meer informatie op de site van het RVO.

Lees hier over het succesvolle Project in Beeld: Solar Home

ISDE-subsidie voor hybrides

Voor welke Remeha hybrides geldt deze subsidie? Wat is de hoogte van de ISDE-subsidie voor dit product? Wat is de meldcode om de subsidie te krijgen? In onderstaande tabel staan de antwoorden.

Hybrides(samengestelde systemen met warmtepomp en zonnecollectoren)Inhoud boiler (liter)Aantal collec-torenSubsidieMeld-codeTotaal subsidie-bedrag
Hybrid Plus 390 2C3902€ 1.197,-KA06005 
Hybrid Plus  €1.700,-*KA00053 
     € 2.897,-
Hybrid Plus 390 3C3903€ 1.901,-KA06006 
Hybrid Plus  €1.700,-*KA00053 
     € 3.601,-
Hybrid Plus 390 4C3904€ 2.077,-KA06040 
Hybrid Plus  €1.700,-*KA00053 
     € 3.777,-
Hybrid Plus 690 4C6904€ 2.096-KA06007 
Hybrid Plus  €1.700,-*KA00053 
     € 3.796,-
Hybrid Plus 690 5C6905€ 2.223,-KA06008 
Hybrid Plus  €1.700,-*KA00053 
     € 3.923,-*
Tzerra HP 390 2C3902€ 1.497,-KA06009 
Tzerra HP  €1.700,-*KA00054 
     € 2.897,-
Tzerra HP 390 3C3903€ 1.901,-KA06010 
Tzerra HP  €1.700,-*KA00054 
     € 3.601,-
Tzerra HP 390 4C3904€ 2.077,-KA06042 
Tzerra HP  €1.700,-*KA00054 
     € 3.777,-
Tzerra HP 690 4C6904€ 2.096-KA06005 
Tzerra HP  €1.700,-*KA00054 
     € 3.796,-
Tzerra HP 690 5C6905€ 2.223,-KA06015 
Tzerra HP  €1.700,-*KA00054 
     € 3.923,-

* Per 1 februari 2018 is de ISDE-subsidie veranderd. Bekijk de site van het RVO.

ISDE-subsidie voor warmtepompen

Voor welke Remeha warmtepompen geldt deze subsidie? Wat is de hoogte van de ISDE-subsidie voor dit product? Wat is de meldcode om de subsidie te krijgen? In onderstaande tabel staan de antwoorden.

 SubsidieMeldcode
Tzerra HP€ 1.700,-*KA00054
Hybrid Plus€ 1.700,-*KA00053
Mercuria 4,5 kW monofase elektrisch€ 1.700,-*KA13660
Mercuria 6 kW monofase elektrisch€ 1.700,-*KA13661
Mercuria 8 kW monofase elektrisch€ 1.900,-*KA13662
Mercuria 11 kW monofase elektrisch€ 1.900,-*KA13663
Mercuria 11 kW driefase elektrisch€ 1.900,-*KA13664
Mercuria 16 kW monofase elektrisch€ 2.200,-*KA13665
Mercuria 16 kW driefase elektrisch€ 2.200,-*KA13666
Mercuria 4,5 kW monofase hydr.€ 1.700,-*KA13667
Mercuria 6 kW monofase hydr.€ 1.700,-*KA13668
Mercuria 8 kW monofase hydr.€ 1.900,-*KA13669
Mercuria 11 kW monofase hydr.€ 1.900,-*KA13670
Mercuria 11 kW driefase hydr.€ 1.900,-*KA13671
Mercuria 16 kW monofase hydr.€ 2.200,-*KA13672
Mercuria 16 kW driefase hydr.€ 2.200,-*KA13673
Eria Tower 4,5 kW monofase elektrisch€ 1.700,-*KA13674
Eria Tower 6 kW monofase elektrisch€ 1.800,-*KA13675
Eria Tower 8 kW monofase elektrisch€ 1.900,-*KA13676
Eria Tower 11 kW monofase elektrisch€ 2.300,-*KA13677
Eria Tower11 kW driefase elektrisch€ 2.300,-*KA13678
Eria Tower 16 kW monofase elektrisch€ 2.500,-*KA13679
Eria Tower 16 kW driefase elektrisch€ 2.500,-*KA13680
Eria Tower 4,5 kW monofase hydr.€ 1.700,-*KA13681
Eria Tower 6 kW monofase hydr.€ 1.800,-*KA13682
Eria Tower 8 kW monofase hydr.€ 1.900,-*KA13683
Eria Tower 11 kW monofase hydr.€ 2.300,-*KA13684
Eria Tower 11 kW driefase hydr.€ 2.300,-*KA13685
Eria Tower 16 kW monofase hydr.€ 2.500,-*KA13686
Eria Tower 16 kW driefase hydr.€ 2.500,-*KA13687
Neptuna 4,5 kW monofase elektrisch€ 1.700,-*KA13688
Neptuna 6 kW monofase elektrisch€ 1.800,-*KA13689
Neptuna 8 kW monofase elektrisch€ 1.900,-*KA13690
Neptuna 11 kW monofase elektrisch€ 2.300,-*KA13691
Neptuna 11 kW driefase elektrisch€ 2.300,-*KA13692
Neptuna 16 kW monofase elektrisch€ 2.500,-*KA13693
Neptuna 16 kW driefase elektrisch€ 2.500,-*KA13694
Neptuna 22 kW driefase elektrisch€ 2.600,-*KA13695
Neptuna 27 kW driefase elektrisch€ 2.750,-*KA13696
Neptuna 4,5 kW monofase hydr.€ 1.700,-*KA13697
Neptuna 6 kW monofase hydr.€ 1.800,-*KA13698
Neptunta 8 kW monofase hydr.€ 1.900,-*KA13699
Neptuna 11 kW monofase hydr.€ 2.300,-*KA13700
Nepunta 11 kW driefase hydr.€ 2.300,-*KA13701
Neptuna 16 kW monofase hydr.€ 2.500,-*KA13702
Neptuna 16 kW driefase hydr.€ 2.500,-*KA13703
Neptunta 22 kW driefase hydr.€ 2.600,-*KA13704
Neptunta 27 kW driefase hydr.€ 2.750,-*KA13705
SubsidieMeldcode
Remeha GasHP 35€ 4.600,-*KA03605
Remeha Air Water HP 5 Warmtepomp 7607126€ 1.700,-*KA04807
E-HP AW 42 Plus€ 3.700,-*KA11268
E-HP AW 44 Ace€ 3.600,-*KA11269
E-HP AW 42 Cool Plus€ 3.700,-*KA11270
E-HP AW 44 Cool Ace€ 3.600,-*KA11271
E-HP AW 84 Plus€ 5.500,-*KA11272
E-HP AW 84 Cool Plus€ 6.000,-*KA11273
E-HP AW 88 Ace€ 5.800,-*KA11274
E-HP AW 88 Cool Ace€ 5.800,-*KA11275
E-HP WW 32 Ace€ 5.100,-*KA16937
E-HP WW 32 Cool Ace€ 5.100,-*KA16937
E-HP BW 24 Ace€ 4.200,-*KA16936
E-HP BW 24 Cool Ace€ 4.200,-*KA16936

* Per 1 februari 2018 is de ISDE-subsidie veranderd. Bekijk de site van het RVO.

Toch liever ISDE-subsidie aanvragen als particuliere gebruiker?

Vind hier meer informatie over ISDE subsidie als particuliere gebruiker