In zeven stappen naar de juiste hybride warmtepomp

Een hybride installatie is, mits er voldoende ruimte en budget beschikbaar is, altijd geschikt. Naarmate de cv watertemperatuur lager kan zijn, zal het rendement toenemen. Indien het budget momenteel niet toereikend is, zijn er ook Hybrid Ready cv-ketels beschikbaar.

Stap 1: Is de woning geschikt?

Het rendement neemt toe naarmate de cv-watertemperatuur lager gezet kan worden. Hierdoor is een hybride installatie geschikt. Bekijk wel altijd eerst of er voldoende ruimte beschikbaar is.

Stap 2: Is de investering haalbaar?

Houd bij het aanschaffen van een hybride warmtepomp rekening met de volgende kosten:

 1. Aanschaf van de warmtepomp
 2. Wijzigingen in de meterkast (indien noodzakelijk)
 3. Aanleg lage temperatuur afgiftesysteem (indien nog niet aanwezig)
 4. Kosten voor het onderhoud. Deze kosten liggen iets hoger dan het onderhoud aan een cv-ketel

Is de aanschaf van een warmtepomp nu nog niet haalbaar, maar wel verduurzamen in de toekomst? De Remeha Calenta Ace en Tzerra Ace zijn Hybrid Ready en ook in een later stadium gemakkelijk te koppelen aan een hybride warmtepomp. Ook een Remeha zonneboiler behoort tot een van de opties om te verduurzamen.

Stap 3: Wat is de benodigde capaciteit?

De enige juiste manier om de benodigde capaciteit te bepalen, is op basis van een transmissieberekening en op basis van het warmwaterverbruik. Daarnaast zijn er vuistregels om op een eenvoudige wijze een redelijke indicatie van de benodigde capaciteit te bepalen. Dit kan op basis van gebouweigenschappen of op basis van gasverbruik. Het voordeel van deze laatste methode is dat iedereen zijn gasverbruik van de afgelopen jaren (energierekening) inzichtelijk heeft. De vuistregel voor een hybride toepassing is als volgt:

 1. Vraag het gas jaarverbruik op m3/jaar
 2. Verminder dit met 100m3/persoon (aantal gezinsleden) voor warm tapwater
 3. Deel het resterende gasverbruik door 200 en vermenigvuldig dit met 0,4
 4. Kies een warmtepomp met een capaciteit aan de bovenkant bij een buitentemperatuur van -10°C

De vuistregel voor een hybride toepassing is bijna gelijk aan die van een all-electric warmtepomp. Het enige verschil is dat de vermenigvuldigingsfactor minimaal 0,3 en maximaal 0,5 bedraagt bij toepassingen tot een buitentemperatuur van 0°C voor de warmtepomp.

Stap 4: Hoe zit het met het warmwater comfort? 

Bij een hybride warmtepomp hoeft er geen extra boilervat aangeschaft te worden voor warm tapwater, omdat de cv-ketel dit verzorgt. Het comfort is dan ook vergelijkbaar.

Warmtepompen

Stap 5: Is er voldoende ruimte?

Denk er bij de aanschaf van een hybride warmtepomp aan dat er voldoende ruimte is voor:

Stap 6: Vergeet niet om rekening te houden met het geluid

Geluid is een belangrijk aandachtspunt bij het projecteren van een warmtepompinstallatie. Plaats het buitendeel bijvoorbeeld niet bij een erfscheiding, bij te openen ramen of op een dakkapel. Voorkom ook ongewenste reflecties en zorg voor voldoende massa.

Daarnaast zit er verschil tussen de type warmtepompen en variëren de geluidsreflecties bij veranderende belasting, omgevingstemperatuur, warmwater uittredetemperatuur en de specifieke opstelling. Met de optie ‘geluidsreductieset buitenunit’ kan de geluidsproductie in de avond- en nachturen met circa 3-4 dB(A) worden gereduceerd.

Stap 7: Gefeliciteerd!

Het installeren van een hybride warmtepomp is mogelijk in deze specifieke situatie. Ga vanaf hier verder met de volgende aandachtspunten:

 • Bepaal de definitieve capaciteit van de warmtepomp
 • Bepaal de gewenste financieringsvorm
 • Bepaal of subsidie mogelijk is en vraag deze aan
 • Bepaal de geluidsberekening cq. de opstellingsruimte.

Bekijk hier de verschillende Remeha hybride warmtepompen.

Warmtepompen zonder achtergrond