Warmte is een kostbaar bezit

Wat betekent de energietransitie voor jou?

In het klimaatakkoord is afgesproken dat het verbruik van aardgas door Nederlandse huishoudens de komende jaren flink moet verminderen. Dat betekent niet per definitie een toekomst zonder cv-ketel, maar wel dat de rol van de cv-ketel bij het verwarmen van je huis zal veranderen. Uiteindelijk nemen we afscheid van fossiele brandstoffen, maar dat kan alléén als we slim gebruikmaken van de aanwezige alternatieven.

Overzicht energieverbruik huishouden

Het klimaatakkoord. Wat betekent dat voor jou?

Om de klimaatdoelstellingen van het kabinet; een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 te halen zullen we allemaal een bijdrage moeten leveren. Dat begint met het tegengaan van verspilling door woningen en gebouwen beter te isoleren. Stap 2 is zoveel mogelijk energie opwekken met behulp van duurzame bronnen zoals zonlicht, wind en water. De laatste stap is zo efficiënt mogelijk omgaan met fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie.

De richtlijnen voor bouwend Nederland zijn dat na 2021 nieuwbouw woningen bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn. Dat betekent geen aardgas aansluiting meer in nieuwbouwwoningen. De energie die nog nodig is komt dan uit groene bronnen zoals zonne-energie, warmtepompen, of aardwarmte.

CV-installaties in bestaande huizen mogen echter gewoon blijven hangen en onderhouden worden. Alle HR cv-ketels van Remeha zijn geschikt om onderdeel uit te gaan maken van een hybride verwarmingssysteem. Zo kan je met een bestaande cv-installatie je woning ook later nog verduurzamen. Vraag een installateur naar de mogelijkheden.

2030 afbeelding over duurzaam wonen

Wooncheck

Duurzaam begint met hoe je woont.

Doe de wooncheck